Wykonawstwo

 Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki.

 • Projektowanie instalacji zasilania elektrycznego
 • Projektowanie instalacji automatyki przemysłowej dla instalacji technologicznych.
 • Projektowanie szaf rozdzielczych i sterowniczych z wykorzystaniem oprogramowania EPLAN Electric P8.
 • Kompleksowe uruchomienia instalacji elektrycznych i układów automatyki przemysłowej.
 • Doradztwo techniczne w zakresie układów pomiarowych i automatyki przemysłowej
 • Kompleksową realizację projektu systemu automatyki w oparciu o rozwiązania takich firm jak: xxx
 • Integrację oprogramowania i systemów automatyki
 • Serwis systemów sterowania i automatyki przemysłowej

Montaże rozdzielni i stacji transformatorowych

Kompleksowa realizacja inwestycji w zakresie zasilania elektroenergetycznego, a w tym:

 • montaż stacji transformatorowych kontenerowych (w tym sterowanych radiowo)
 • wyposażenie w rozdzielnie wnętrzowe stacji transformatorowych SN/nn
 • modernizacja i remonty obiektów elektroenergetycznych
 • opracowanie dokumentacji
 • badania pomontażowe i eksploatacyjne stacji oraz linii kablowych
 • przekazanie robót do odnośnych służb zakładu energetycznego lub inwestora
 • usługi w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

Linie energetyczne SN i nN

 • projektowanie sieci elektroenergetycznych (linii kablowych, napowietrznych SN, nn)
 • budowanie sieci elektroenergetycznych
 • układanie sieci elektroenergetycznych (linii kablowych, napowietrznych SN, nn)

Zajmujemy się budową oraz remontami linii SN kablowych oraz napowietrznych zarówno nieizolowanych AFL jak i izolowanych typu PAS, EXEL oraz AXES.
Wykonujemy również linie niskiego napięcia.

Retrofit wyłączników SN nn

Wszystkim klientom, którym zależy na niezawodności działania instalacji, zgodności z aktualnymi normami oraz jednocześnie są zmuszeni do ograniczenia kosztów modernizacji instalacji, polecamy usługę retrofitu, który kosztuje mniej niż nowa instalacja. Retrofit to modernizacja całej instalacji poprzez wymianę części roboczej rozdzielnicy i zastąpienie jej odpowiednim nowym produktem. Nasze rozwiązanie można zastosować we wszystkich instalacjach, wszędzie i dla różnych marek.

 

wykonawstwo 1a

 

stacja sn a

 

linia sn a

 

masterpack a

 

schneider 2 mini a