Realizacje

Od roku 2007 firma wykonała wiele prac związanych z zaprojektowaniem, budową, przebudową rozbudową sieci i systemów elektroenergetycznych, bardzo często w obiektach gdzie zasilanie elektroenergetyczne jest kluczową sprawą.
Projekty zrealizowane

 • Projekt, budowa przyłączy 15kV, stacji transformatorowej, zasilania rezerwowego oraz całej infrastruktury elektroenergetycznej w Zakładzie Huta Szkła TUR
 • Projekt, układ zasilania, instalacje silnoprądowe, niskoprądowe, automatyka budynku dla biurowca Huty Szkła TUR
 • Wykonanie redundantnych układów automatyki SZR dla obiektu PSE Konstancin-Bielawa
 • Wykonanie redundantnych układów automatyki SZR dla obiektu OŚ Czajka w W-wie
 • Przebudowa systemu elektroenergetycznego (przyłącza 15kV, stacje transformatorowe, system nadzoru, układy SZR, monitoring sieci elektroenergetycznej) w Szpitalu w Tuszynie
 • Przebudowa systemu elektroenergetycznego (przyłącza 15kV, stacje transformatorowe, system nadzoru, układy SZR, monitoring sieci elektroenergetycznej) w Szpitalu w Sieradzu
 • Przebudowa systemu elektroenergetycznego (przyłącze 15kV, stacja transformatorowa, system nadzoru, układ SZR, monitoring sieci elektroenergetycznej) w Szpitalu w Otwocku ul. Reymonta
 • Przebudowa systemu elektroenergetycznego (przyłącze 15kV, stacja transformatorowa, układ SZR, monitoring sieci elektroenergetycznej) w Szpitalu im. Grucy w Otwocku
 • Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla Elektociepłowni Biogazowej w Łubnej
 • Projekt oraz przebudowa systemu zasilania elektroenergetycznego w Zakładzie Akzo Nobel w Pilawie
 • Przebudowa systemu elektroenergetycznego (przyłącza 15kV, stacja główna, monitoring sieci elektroenergetycznej) w Drukarni Winkowski oraz Drukarni QUAD w Wyszkowie
 • Modernizacja stacji 15/0,4kV w celu podłączenia do sieci modułu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Otwocku
 • Projekt i budowa zasilania (przyłącze 15kV, stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy) dla kompleksu hotelowego Warszawianka w Jachrance
 • Projekt i budowa zasilania (przyłącze 15kV, stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy) dla kompleksu Centrum Konferencyjne Warszawianka w Jachrance
 • Projekt i budowa zasilania (przyłącze 15kV, stacja transformatorowa główna i oddziałowa, agregat prądotwórczy, rozdzielnie główne i oddziałowe) dla kompleksu Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach
 • Projekt i przebudowa zasilania elektroenergetycznego (rozdzielnia główna 15kV i stacja prób 6kV) w Zakładzie Powen Wafapomp w Warszawie
 • Projekt i budowa zasilania (przyłącze 15kV, stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy) dla Zakładów Piekarskich Oskroba
 • Projekt i budowa systemów automatyki i zabezpieczeń dla wyprowadzenia mocy z 2 jednostek kogeneracyjnych w Zakładzie Coca-Cola w Radzyminie
 • Projekt i budowa systemów automatyki i zabezpieczeń dla sieci elektroenergetycznej 15kV na terenie Lotniska w Modlinie 

realizacje 2drealizacje 1f  realizacje 4drealizacje 3d

 

realizacje 1 a

 

realizacje 2 a

 

realizacje 3 a

 

realizacje 4 a

realizacje 1d