Nasza Oferta

Projektowanie:

 • nowoczesnych instalacji elektrycznych i automatyki z uwzględnieniem oszczędnośći energii oraz Certyfikacji BREEM i LEED.
 • projektowanie stacji transformatorowych oraz linii kablowych i napowietrznych.
 • projektowanie części elektrycznej dla instalacji ko-generacji, bio-gazowni i paneli solarnych.

Nadzory i doradztwo:

 • Nadzory inwestorskie dla inwestycji.
 • Kosztorysy inwestorskie,
 • Doradztwo przy wyborze rozwiązań i opiniowanie projektów.
 • Uzyskiwanie w imieniu inwestora warunków technicznych z Zakładów Energetycznych, pozwoleń na budowę oraz innych pozwoleń administracyjnych koniecznych do realizacji inwestycji.

Systemy  automatyki:

 • układów automatyki SZR w tym redundantnych oraz synchronicznych.
 • systemów zarządzania energią , systemów rozliczania mediów, BMS i SCADA.
 • automatyki budynkowej

Wykonawstwo:

 • kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki.
 • dostawy, montaż i uruchomienia stacji transformatorowych SN/nn.
 • wykonawstwo linii kablowych i napowietrznych.
 • modernizacje, retrofity i rozbudowy.

Serwis:

 • serwis zainstalowanych urządzeń,
 • prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji.E
 • ekspertyzy,
 • audyty energetyczne.

Pomiary

 • stacji transformatorowych
 • linii napowietrznych i kablowych
 • maszyn i urządzeń elektroenergetycznych
 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • rezystancji izolacji
 • sprzętu BHP i sprzętu ochronnego
 • zawartości wyższych harmonicznych i parametrów instalacji elektrycznych